A humble dedication to master Kummar Chatterjee by his beloved disciples

VIDEO ALBUM

Anandghan Dhan Part 01

Date : 18th March 2016

Place : Nehru Centre, Mumbai

Asha Aur Na Ki Kya Kije

Padmavati Mata Stuti

Ab Hum Amar Bhaye Na Marenge

Naav Mein Nadiya Dubi Jaaye

Avadhu Naam Hamara Raakhe

Ram Kaho Rahimaan Kaho By Shrimad Anandghan Ji

Dharma Jineshwar Gaavun Ranga Shun Dharma Nath Bhagwan

Ya Pudgal Ka Kya Vishvaasa

Dukh Dohag Dure TalyareNiranjan Yaar Mohe Kaise Milenge

Avadhu So Yogi Guru Mera

Bhakti Saathe Bhav Jo Bhare

Avadhu Kya Maangu Gun Hi Na

The Inner Journey (Be One with One through Music)

Date : 17th March 2018

Place : Royal Opera Theatre, Opera House, Mumbai

Navkaar of Ghrishma Ritu For Severe Depression

Logass In Ahir Bhairav

Bhaktammar & Adinath Stuti

Nav Mein Nadiya Doobi Jaaye

Bhakti Saathe Bhav Jo Bhare

Shiv Tandava Stotra

Baher Baher Nahi Aave

Prabhu Mahaveer Tana Updesh

Bahu Punya kera Punja Thi

Hey Trishla Na Jaya

Vaishnav Jan Toh

Dhuni re Dhakha Vi

Bhagwati Padmavati Maa Stotra

Anandghan Dhan Part 03

Date : 19th May 2018

Place : Nehru Centre, Mumbai.

Padam Prabhu Jin

Suhagan ! Jagi Anubhav Preet

Shri Shreyansjin Antarjami

Dhar Talwarni Sohali Dohli

Bhagwati Padmavati Maa Stotra

Kunthujin Manadu Kimhi Na Baje

Vanzaro Dhutaro Kamangaro

Jagat Guru Mera

Testimonials

The Namokar Mantra For World Peace And Harmony

Date : 6th Oct 2018

Place : Shanmukhanand Hall, Matunga, Mumbai.

Anandghan Dhan Part 04

Date : 28th December 2018

Place : Nehru Centre, Mumbai.

Sambhavdev Te Dhur Sevo Savere

Gavo Re Anandghan

Kya Sove Uth Jaag Bau Re

Sumati Charan Kaj Aatam Arpana

Muldo Thodo Bhai Vayjado Ghano Re

Aha Ki Anondo Akase Batase

Bhagwati Padmavati Maa Stotra

Ab Chalo Sang Hamare

MANTRA EK LAABH ANEK

Date : 08th January 2019

Place : Mahakavi Kalidas Natya Mandir, Mulund, Mumbai.

Navakar Mantra

Sau Jogi Guru Mera

Varsha Rutu Navkar Mantra

Dhuni Re Dhakhavi

Sharad Rutu Navkar Mantra

Bar Bar Nahi Aana Moka

Maiya Dene Wale Hai

Naav Me Nadiya Dubi Jay

Bhagwati Padmavati Maa Stotra

Hemant Rutu Navkar Mantra

Anandghan Dhan Part 05

Date : 10th May 2019

Place : Nehru Centre, Mumbai.

Hey Prabhu Anand Data

Shanti Jin Ek Muj Vinanti

Suvidhi Jineswar Paya Namine

Sadhu Sangati Vinu Kaise Paiye

Mansa Nat Naagar Shun Jodi

Dhruva Pad Rami Ho Swami Mahra

Bhagwati Padmavati Maa Ki Stuti

Preet Ki Reet Nahi Ho Preetam

Other Videos

Shree Kumar Chatterjee Show

Kummar Chatterjee

WORLD PARKINSON DAY

Shree RamKabir Mandir Carson Satsang

KUMMAR CHATTERJEE SHOW

Video-3

Video-1